Laisvamaniai – tai žmonės, kurie nebijo pažinti tiesą.

Navigation
Laisvamaniai – tai žmonės, kurie nebijo pažinti tiesą.
Nenusakoma daugybė kasdieninių reiškinių daugumai žmonių atrodo visiškai aiškūs ar bent jau puikiai paaiškinami. Bet tai dar nereiškia, kad yra taip, kaip dauguma mano. Laisvamaniai mano kitaip, nors nėra jie kokie pasiledėliai ar kokie tai „bolševikai“ ar pasipūtę ateistai, kurie spinduliuoja savo neapykanta kitiems. Nėra laisvamaniai pasipūtėliai, kurie taikosi prie daugumos nuomonės ar viens iš kito priima garbę. Laisvamaniai turi savo nuomone apie pasaulį ir jo sandarą ir mėgina ją pagrįsti argumentais. Jie tai daro net tada, kai jų nuomonė prieštarauja daugumos žmonių pažiūroms ar įpročiams.
   Nagi pavyzdžiui, toks Albertas Einsteinas,- šaunus vyras,- niekuo nepagrįsdamas, vien keliais savo nusistatymais, visus apstulbino tuo, kad šviesa sklinda kažkokiu tai vienodu, nekintančiu greičiu ir tiesiai į jį! O aš, kaip laisvamanis, be jokio nusistatymo sakau, tai medžiaginis pasaulis sklinda į šviesą. Sklinda taip, kaip gėlė, kuri visa savimi skleidžiasi į šviesą. Taigi, be jokio nusistatymo manau, kad, visas pasaulis ir mes visi esame vien elektromagnetinio lauko išraiška ir sklindame į šviesą. Nors tiesą pasakius, šviesa taip pat yra vien elektromagnetinio lauko bangavimo išraiška. O kodėl atsiranda šešėlis, kuris yra labiau minties šešėlis, paaiškinimą rasite čia paskelbtuose straipsniuose.
   Dar vienas pavyzdys. Man ne smagu prisipažinti, bet aš tikrai nežinau, kas yra Kristus ir kas toks Antikristas. Dauguma mano, kad jie žino apie ką jie kalba, kai sako Kristus arba Antikristas. Aš suprantu, kad Antikristas galėtų būti tas, kuris kovoja prieš Kristų. Ir jei tikrai Antikristas yra tas, kuris kovoja prieš Kristų, savaime yra būtina paklausti: o kas tas Kristus? Todėl aš, kaip laisvamanis klausiu: O kas tas Kristus?
   Suprantama, jūs manote, kad tai yra kvailystė, šiandien klausti, kas yra Kristus. Nes tiek krikščionys, tiek ateistai yra tikri, kad jie žino apie ką jie šneka, kai sako „Kristus“. Ir išeina, kad aš esu vienas, pasaulyje vienintelis, kuris vis dar nežino, kas tas Kristus.
   Bet mano manymu, laisvamaniai yra laisvai mąstantys žmonės kurie kelia argumentuotus klausimus. Tai žmonės, kurie siekia pažinti tiesą, be jokio išankstinio nusistatymo. Apie tai, kaip visa tai reiškiasi praktiškai, rasite čia visą eilę straipsnių ir diskusijų.

   O jei ir jūs manote, kad esate laisvamanė ar laisvamanis, užsiregistruokite forume ir galėsite čia diskutuoti bei skelbti savo nuomonę nevaržomai. O kas svarbiausia šiais laikais – be pasityčiojimų ir visiškai nemokamai!
Fuss

Alle Rechte vorbehalten. ©1998-2016 Erwin Schneider 
Be atskiro autoriaus sutikimo, kategoriškai draudžiama platinti masinės informacijos priemonėmis.
Ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers ist es nicht gestattet der Artikel oder Teile daraus in irgendeiner Form zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Dasselbe gilt für das Recht der öffentlichen Wiedergabe.